Powiat częstochowski

 • Wybory w strukturach PSL, Symbole PSL

  logo PSLZgodnie ze statutem uchwalonym na X Kongresie PSL 8 listopada 2008 roku, w bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja władz i organów oraz delegatów. W drugiej połowie 2011 roku przystępujemy do kampanii sprawozdawczo wyborczej w kołach PSL. Najpierw powinny odbyć się zebrania przygotowawcze, a następnie odbywać się będą zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których wybierać będziemy Prezesów Kół oraz ich zarządy ...

 • O czy powinniśmy pamiętać !!! Odrobina historii, odrobina refleksji.

  Nadzwyczajny Kongres PSLStronnictwo Ludowe założono w 1895 roku w Galicji w 1895 roku, w czasach gdy Polska była pod zaborami. W kilka lat później podobne ugrupowania chłopskie utworzono na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim i pruskim. Za najważniejszy cel w tym okresie ludowcy uznawali odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wprowadzenie postępowych reform społecznych i politycznych. Nazwa Polskie Stronnictwo Ludowe funkcjonuje od 1903. ...

 • Wybory do izb rolniczych IV kadencji

  Śląska Izba Rolnicza"Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 9/2010 zarządzono wybory do Walnych Zgromadzeń Powiatowych Izb Rolniczych na dzień 3 kwietnia 2011 r. Zasady wyborów: ...

 • Wybory sołtysów

  Wybory sołtysów 2011Mija kolejna już kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich, których w naszej gminie będziemy wybierać na przełomie marca i kwietnia . Sprawa wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w ustawie o samorządzie gminnym została uregulowana bardzo ogólnie. Tylko w art. 36 pkt.2 czytamy: ...

 • Informator Gminny - PSL Kłomnice

  sztandar PSL KłomnicePrzegląd z działalności Gminnej Organizacji PSL w Kłomnicach(powiat częstochowski) w roku 2010. ...

 • Od 15 marca br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

  Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei w którym rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro. ...

 • Skład Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Częstochowskiego

Radni PSL w Sejmiku Śląskim