Prezydium Zarządu Wojewódzkiego


Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL
Województwa Śląskiego

Stanisław Dąbrowa

Prezes ZW PSL
Województwa Śląskiego

Stanisław Dąbrowa

Henryk Kiepura

Wiceprezes ZW PSL
Henryk Kiepura

Wiceprezes ZW PSL
Krzysztof Smela

Mirosław Szemla

Wiceprezes ZW PSL
Mirosław Szemla

 

Sekretarz ZW PSL
Grzegorz Boski
Skarbnik ZW PSL
Krystian Kiełbasa

Członek Prezydium ZW PSL
Leszek Boniewski
Adam Stach Członek Prezydium ZW PSL
Adam Stach

Członek Prezydium ZW PSL
Dariusz Janeczek
Członek Prezydium ZW PSL
Andrzej Pilot

Janusz Ciołczyk

Członek Prezydium ZW PSL
Janusz Ciołczyk

Członek Prezydium ZW PSL
Zygmunt Wilk

Członek Prezydium ZW PSL
Danuta Kożusznik
Członek Prezydium ZW PSL
Andrzej Kubat

Członek Prezydium ZW PSL
Artur Janosik

Stanisław Gmitruk

Członek Prezydium ZW PSL
Stanisław Gmitruk

 

Członek Prezydium ZW PSL
Witold Łacny

 

Członek Prezydium ZW PSL
Leonard Smolarski
Członek Prezydium ZW PSL
Mariusz Wlazło
Członek Prezydium ZW PSL
Bronisław Karasek

 

Członek Prezydium ZW PSL
Krystian Kotlarczyk
Członek Prezydium ZW PSL
Jan Ficoń
Członek Prezydium ZW PSL
Tadeusz Żyła

 

Członek Prezydium ZW PSL
Anna Socha-Korendo
Członek Prezydium ZW PSL
Ryszard Wójcik
Członek Prezydium ZW PSL
Michał Anioł
Członek Prezydium ZW PSL
Marek Kaczmarczyk
Członek Prezydium ZW PSL
Sławomir Wawrzyniak
Członek Prezydium ZW PSL
Bogdan Surowiec

 

Radni PSL w Sejmiku Śląskim